GMEE 2021

16-18 settembre 2021, Giardini Naxos- Messina